Vzbura v europarlamente. Šokujúce VIDEO. Poslanci sa vzopreli zákazu vlajok. „To nie sú reklamné predmety!“ Bučanie a volanie „Hanba!“. Predsedníčka stratila zábrany a prešla do nemčiny. Štvrtá ríša už trestá svojich odporcov

od Šéf planéty

V otvorenú vzburu prechádza situácie v Európskom parlamente, ktorého predseda zakázal poslancom mať na stolíkoch vlajočky štátu, ktorý zastupujú. V čele vzbury sú poslanci Veľkej Británie, Talianska a Francúzska. Basu držia aj niektorí český a slovenský. Nemeckému vedeniu Novéj Európy sa situácia vymyká z rúk.

„Hanba! Nechajte ho hovoriť!“ Vzbura v Európskom parlamente

„Dodržiavajte predpisy a nariadenia! Prezident zakázal vlajky, tak ich odstráňte!“ Vyzývala prítomných Nemka Katarina Barleyová (ľavicová SPD), ktorá bola poverená vedením schôdze. Britskí poslanci hlasno protestovali proti zákazu vystúpením svojho kolegu.

Taliansky poslanec neposlúchol zákazu, dostal vynadané od nemeckej predsedníčky.

Tomu bolo zakázané prehovoriť, pretože neodstránil vlajku Británie zo stola. „Dám vám slovo, len keď poslúchnete pána prezidenta a odstránite vlajku zo stola,“ vyzvala ho predsedajúca Nemka. Čo britský poslanec odmietol, tak nedostal slovo. Britskí poslanci začali hlasno bučať, dupať a volať: „Nechajte ho hovoriť! Nechajte ho hovoriť!“

Britský poslanci dupali a bučali

Fraška pod diktátom Nemecka

Rokovania Európskeho parlamentu začínajú v posledných dňoch pripomínať absurdnú divadelnú hru. Posledná schôdza začala s oneskorením, keď viac než 700 prítomních muselo čakať na predsedu Sassoliho, ktorý sa niekde zdržal (mal iné, dôležitejšie rokovania) a necháva sa oslovovať „pán prezident“. Prvým bodom rokovania bolo hlasovanie o slobode slova na Burundi.

Nemecká europoslankyňa – nemecká aktivistka

Predsedajúca opakovala, že je potrebné odstrániť vlajky, pretože sú to podľa nového nariadenia „reklamné predmety“ a pretože to nariadil „pán prezident“. To niektorí poslanci odmietli, predsedajúca Barleyová stratila zábrany a prešla do nemčiny.

Mnohí si tak mohli pripadať ako v Bundestagu. Slová sa chopili niektorí ľavicoví nemeckí poslanci, ktorí lámanou angličtinou upozornili svojich „neporiadnych kolegov“, aby si dali vlajky pod stôl. „Na stole nesmiete mať ani vodu, nieto bannery,“ upozornila poslancov aktivistická nemecká europoslankyňa.

Wikipédia ako zdroj zákona – nemecký poslanec číta z mobilu. Aj u nás túto internetovú encyklopédiu ovládajú radikáli v prevleku za aktivistov.

Jej kolega čítal z mobilu na wikipedii, podľa ktorej je štátna vlajka reklamný predmet. Na to niektorí poslanci reagovali smiechom, ale bol to horký smiech. Wikipédia, ktorá je v mnohých krajinách pod kontrolou extrémistov, sa stáva čoraz organickejším nástrojom propagandy.

Vypätá situácia skočila čiastkovým víťazstvom poslancov vlasteneckých strán, ktorí mali na stoloch vlajočky. Predsedajúca im síce nedala slovo, ale nechala pokračovať v rokovaní. A tak sa mohlo hlasovať o slobode slova na Burundi.

Škrípot v stroji

Stále jasnejšie sa ukazuje, že Európska únia je nemeckým projektom. Ten však dostal odchodom Veľkej Británie ťažkú ranu. Preto budú akékoľvek prejavy vlastenectva trestané. Ak sa verejnosť, teda voliči, jednotlivých členských štátov nevzoprú, stanú sa počas niekoľkých rokov súčasťou Štvrtej ríše, ako býva kritikmi označovaný nemecký projekt Európskej únie.

Prvým trestom na úrovni „neposlušných“ poslancov je zákaz prejavu. Na úrovni štátov je to hrozba zníženia alebo zastavenia dotácií. Tie si však Nemecko (EÚ) rovnako čoskoro vezme vzápätí späť formou ekologickej dane.

0 komentár

Mohlo by sa vám páčiť

Zanechaj komentár