Pokoj pred búrkou Džihádu?

od Šéf planéty

Myslím, že snáď každý Európan zaznamenal, že v posledných rokoch trochu opadla frekvencia teroristických útokov. Ak aj k nejakým dochádza, jedná sa skôr skutočne len o „Osamelých vlkov“, väčšinou útočiacich bodnou zbraňou a zanechávajúc za sebou len pár obetí. Európa si už na toto „Multikultúrne obohatenie“ zvykla, preto sa tieto prípady príliš nerozmazávajú.

Avšak v súčasnosti sa jedná o pokoj pred búrkou. Ide o bežnú súčasť džihádu, pretože pre konečný džihád je potrebný dostatok „bojovníkov“ na svojich pozíciách.

Už v roku 2015 – teda v rovnakom roku, kedy vyzvala Angela Merkel migrantov k „pochodu na Európu“ – došlo k ďalšej výzve, o ktoré sa príliš nehovorí. Jeden z najvyšších imámov prakticky v rovnakom čase vyzval spoluveriacich k obsadeniu a totálnej islamizácii Európy. Potom začalo to, čomu niekto hovorí „migračná kríza“, ja to isté nazývam pravým menom – moslimskou inváziou, džihádom.

Pre pochopenie toho, o čo sa jedná, je potrebné si uvedomiť, že pravoverný moslim je odchovaný mešitou, resp. Koránom. Odmala sú mu vtĺkané do hlavy zásady, ktorých sa potom drží celý život a väčšinou až fanaticky. Pre nás sú dôležité tieto:

  • Nenávisť ku káfírom (neveriacim), ktorí sú prezentovaní ako menejcenní. Život kafíra nemá žiadnu cenu, na islamizovanom území potom musí každý kafír platiť povinnú daň za to, že môže žiť na islamskom území. V kontexte toho chcem zdôrazniť, že v súčasnej dobe, keď moslimovia považujú Európu za dobitú, sú pre nich sociálne dávky to isté, ako daň podradných kafírov nadradenému muslimovi. Preto moslim nepovažuje krádeže či lúpeže za trestný čin, ak kradne kafírovi všetko je len daň.
  • Pretvárka (takíja) je ďalší krok, čo sa každý moslim učí odmala. Preto sú moslimovia majstri v pretvárke, ktorú ako im ich pedofilný prorok káže – musia používať vtedy, ak sa nachádzajú na území s prevahou neveriacich. Musia sa hrať na priateľov, rovnako aj v prípade, keď chce zo strany kafírov získať akýkoľvek materiálny prospech. Pretvárka je teda celkom bežnou súčasťou džihádu. V tejto fáze sa momentálne nachádza väčšina moslimov na území Európy.
  • Povinnosťou každého moslima je hidžra – získavanie územia, ovládanom nemoslimami, pod moslimskú nadvládu a zavedenie práva šaría. Práve Európa je v súčasnosti vyhlásená územím hidžry, teda územím, ktoré má byť totálne islamizované. Za úspešnú Hidžru je muslimovi sľúbený posmrtný život v nebi so 72 pannami. Je dôležité zdôrazniť, že väčšina moslimov tomuto skutočne verí a koná tak, aby si podobný posmrtný život zaistil.
  • Jediný právny poriadok, ktorý moslim uznáva je šaría. Jeho jednanie musí smerovať k celosvetovému nastoleniu tohto poriadku. V mnohých európskych lokalitách, ktoré sú už prevažne moslimské sa toto právo skutočne dodržiava a to za tichého prizerania či dokonca pomoci vládnuceho európskeho politického establishmentu. čšiny Európanov.

V Európe práve prebieha džihád. Džihád možno praktizovať štyrmi spôsobmi: mečom, písmom, slovom a peniazmi. Lenže v 98% prípadov dochádzalo vo finále práve k džihádu mečom. Súčasná Európa je do istej miery výnimkou v tom, že sa odovzdáva úplne dobrovoľne. Nikdy nebolo pre moslimov tak jednoduché ovládnuť akékoľvek územie tak, ako je tomu s Európou 21. storočia. Európu teda zničí jej vlastná pseudohumanita, zaobalené do plášťa humanity a náboženskej slobody, neakceptujúcí fakt, že ISLÁM NIE JE NÁBOŽENSTVO, ale nenávistná ideológia, horšia ako nacizmus.

Pre predstavu o tom, ako je islám „mierumilovný„:

Islám si pripísal na svoj vrub už vyše 270 mil. obetí. Teda viac, než štvrť miliardy! Ide o tých, ktorí zomreli v mene islamizácie obsadzovaného územia. Džihád u moslimov nikdy neskončil, ako povedal sám Mohamed – nesmie skončiť do tej doby, dokiaľ nebude všade na Zemi vládnuť islám. Islám sa vykladá po celé stáročia rovnako, nikdy sa nereformoval a reformovať sa ani nesmie, moslimovia sa držia celkom presne toho, ako žil kedysi Mohamed, čo bol pedofil (manželku Ajšu si vzal v 7. rokoch a v 9tom roku manželstva „konzumoval“), bol to násilník, ktorý vykonával džihád mečom, nabádal k zabíjaniu neveriacich a na branie nemoslimských mladých žien, vrátane malých dievčat, za sexuálne otrokyne. Teda tým, že moslim znásilní Európanku, že spácha teroristický útok a zabije väčší počet ľudí, alebo tým, že niekoho okradne de facto nasleduje Mohameda. Robí to isté, čo robil ich krvavý prorok. Ak ste videli zábery z táborov ISIS v Sýrii a Iraku, vrátane ich útokov, popráv, brutálnych praktík voči neveriacim, potom ste videli ten PRAVÝ ISLÁM. Ten islám, ktorý praktizoval už Mohamed.

Teda to, že je teraz relatívny pokoj znamená jediné – moslimovia sa zatiaľ zhromažďujú v Európe, čakajú, až ich tu bude dostatok. Medzitým trénujú vo výcvikových strediskách džihádistov napríklad v Bosne alebo Kosove, ale aj na strelniciach po celej Európe, či na vyhradených miestach na územiach, ktoré moslimovia ovládli.

Ešte by som chcel podotknúť, že neexistuje nič ako umiernený moslim. Buď ide o moslima, ktorý prechádza časťou džihádu nazvanou „takíja“ (pretvárka), alebo ide o moslima, ktorý islam nepraktizuje a je ostatnými moslimami považovaný za kafíra. Na tíchto „odpadlíkov od viery“ je na islamizovanom území uvalená Fatva (trest smrti).

Neustále nám tvrdia, že ISIS bol rozprášený. Nie, nebol. Len jeho vojaci sa už dávno presťahovali do Európy alebo sú na ceste. A černosi, ktorí sem prúdia z Afriky, sú tiež prevažne moslimovia. V džiháde sa potom aj tí moslimovia, ktorí sa inak moc „nemusia“, spoja.

Európa sa islamizuje, aj v čechách stúpol za posledných deväť rokov počet moslimov o 100%. Predávajú vo veľkom ďalšie pozemky a nehnuteľnosti bohatým Arabom z krajín, kde vládne najpevnejší islám – Wahhábizmus, vyznávajúci salafistickú formu islámu, držiac sa striktne práva šaría, zahŕňajúce napríklad aj stredoveké tresty. Krajinám, ako je Saudská Arábia, ktorá v čechách financuje mešity, vysiela sem radikálnych imámov a u nich „školí“ moslimov. Na školenie tam bol aj v súčasnosti súdený islamista Shehadeh.

Európa je po stáročia výzvou pre všetkých moslimov. Naši predkovia sa islamizácii bránili, dnes už náš kontinent dobrovoľne odovzdávame. Súčasný kľud je skutočne len pokojom pred búrkou, ktorý nás má uspať a zaistiť, že bezpečnostné zložky nebudú v strehu. Politikov však značná radikalizácia vôbec nezaujíma.

A nakoniec – susedné Nemecko a Rakúsko došli v islamizácii veľmi ďaleko, bolo by veľmi naivné si myslieť, že my sa tomu akokoľvek vyhneme. V Nemecku už dávajú najavo, že je krajina ich a počítajte s tým, že podobné zhromaždenia, ako to, ku ktorému došlo pred pár týždňami v Hamburgu, budú za nejakých 10 rokov bežné aj u nás.

Zatiaľ k tomu všetko smeruje a konečný európsky džihád sa blíži. To všetko za tichého prizerania drvivej väčšiny Európanov.

0 komentár

Mohlo by sa vám páčiť

Zanechaj komentár