„Liberálna“ podoba súčasného Slovenska

od Šéf planéty

(filozoficko- politická reflexia k súčasnému dianiu na Slovensku)

            Liberálna demokracia, liberálne hnutia, progres či ľudské práva ako základ liberálnej demokracie … Čo je vlastne ten liberalizmus a liberálna demokracia ? Túto otázku si určite kladieme mnohí z nás a často, keďže o týchto pojmoch neustále počujeme v rádiu, v televíznych správach alebo na internete. Čo je ale skutočná podstata liberalizmu a hnutí smerujúcich k uvoľneniu slobody myslenia, názorov ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú ako vieme – dané človeku od jeho narodenia ?                                       Súčasnému človeku je pod pojmom liberalizmus predstavovaný smer takého myslenia, kt. hovorí človeku, že základom na ktorom stojí ľudská spoločnosť je moderná podoba ľudských  práv a slobôd. Môžeme ale za ľudské právo považovať tak zákerný čin akým je  spôsob zmeniť si svoje pohlavie a vštepovať spoločnosti názor, že ide o prirodzený jav ? Môžeme malé deti učiť, že masturbácia je bežná vec a deštruovať tak ich prirodzený vývin ?             Najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti, ktorým je už v školách vštepovaná gender agenda, ktorá ich učí o akomsi „treťom“ pohlaví a o tom, že si môžu vybrať akým pohlavým chcú byť.                  Ako príklad môžeme uviesť publikáciu Dve – dvaja, ktorá vznikla z iniciatívy Inštitútu ľudských práv,  ako vzdelávacia pomôcka pre propagátorov LGBTI a gender aktivistov za cieľom dostať túto agendu do škôl, s cieľom predstaviť maloletým žiakom, že inakosť je v súčasnej modernej spoločnosti považovaná ako bežný jav u ľudí. [1]                         Deťom na školách by títo „pedagógovia “ chceli takto predstaviť úplne  klamlivú predstavu o správnom rodinnom a zdravom spôsobe života, o ich vývoji a deštruovať v nich morálny základ, ktorý im bol počas výchovy vštepovaný.   

[2](obálka knihy Dve/Dvaja ktorú predsadzujú  Gender aktivisti)

            Pre mladého človeka, ktorý sa neustále dostáva do styku so sociálnymi sieťami a je takto konfrontovaný s mnohými názormi na spoločnosť a jej fungovanie, je náročné hľadať správne a pravdivé zdroje informácií, ktoré mu poskytnú skutočný obraz o dnešnom morálnom rozklade spoločnosti. Internet a televízia nás neustále kŕmia informáciami o tolerancii voči imigrantom alebo rovnosti voči spomínanému tretiemu pohlaviu.              Mladým sú predstavované „osobnosti“ ktoré ich zabávajú svojím nevkusným, hrubým, vulgárnym a urážlivým humorom, prostredníctvom  svojich talk show na internete alebo dokonca na akademickej pôde univerzity. Ako príklad môžem uviesť skupinu s výstižným názvom Zomri  pôsobiacu na internete, ktorej administrátori: P. Valovič, E. Gallo a D. Podhradský si radi kvôli svojej „anonymite“ zahalia tváre vrecami a následne s obľubou urážajú ľudí  s iným názorom a dokonca si dovolia zosmiešniť katolíckeho kňaza, ktorý sa s láskavým prístupom stará o bývalých narkomanov, kriminálnikov či prostitútky.  [3]

    ( Stránka Zomri nemá absolútne žiadnu úctu k predstaviteľom katolíckej cirkvi na Slovensku)

                Netreba ale zabudnúť aj na veľmi aktívneho novinára, ktorý je známy svojimi rasistickými výrokmi voči Slovanom ale taktiež aj voči všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí dali svoj hlas Mariánovi Kotlebovi a jeho ĽSNS. Pre Arpáda Soltesza sú práve títo ľudia čvargou, chamraďou, lúzou, spodinou či zberbou. 

[4] („Liberálni demokrati “ – na ľavo Ján Benčík : bloger a v súčasnosti poslanec NRSR Za ľudí, dole – A. Soltesz a jeho status na sociálnej sieti)  

            Ako môžeme vidieť, Arpád Soltesz rád uráža ľudí, ktorí nemajú rovnaký politický alebo hodnotový názor ako on sám. Verejne uraziť viac ako 200 tisíc ľudí považujem z jeho strany za skutok, ktorý by mal byť odsúdený, keďže hanobiť presvedčenie a tým aj hodnoty časti národa je podľa mňa skutok proti národu samotnému ale aj proti všetkým základným mravným princípom, na ktorých stojí dnešná demokracia.                                                    Vážený pán Soltesz, skutočný liberalizmus nie je o presadzovaní jedného správneho názoru, kedy bude určitá skupina ľudí diktovať a presadzovať svoje názory, hodnoty a postoje  ktoré bude považovať za najlepšie. Takto to totiž robíte vy a administrátori portálu Zomri. Skutočný liberalizmus je smer, ktorý v prvom rade prijíma všetky názory, hodnoty a postoje, ktoré sú prospešné pre národ. Toto presvedčenie skoncipoval John Locke, ktorý vo svojom diele  s názvom Druhé pojednávanie o vláde hovorí o samotnej deľbe moci, počas ktorej dochádza k dosahovaniu verejného blaha pre spoločnosť.

 Nešírte preto vo svojich článkoch nenávisť k ľuďom, ktorí sa snažia o dosahovanie a presadzovanie blaha či už morálneho verejného, alebo spoločensky- kultúrneho.                                                                                                          Bodliak 


[1]Porov. Kniha Dve- dvaja [online]. cit [2020-4-23]. Dostupné na internete :  http://www.ludskeprava.sk/knihadvedvaja/

[2]Obrázok [2020-4-23] : Dostupné na internete [online] : https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/481565-knihou-chcu-burat-predsudky/

[3] Obrázok [2020-4-23] : Dostupné na internete [online] : https://www.zomri.online/2019/03/29/pravo-prvej-rany/

[4] Obrázky [2020-4-24] : Dostupné na internete [online] : https://magazin1.sk/arpad-soltesz-volici-kotlebu-su-cvarga-chamrad-chrapac-svoloc-luza-spodina-zberba/

0 komentár

Mohlo by sa vám páčiť

Zanechaj komentár