Kuffa o Istanbulskom dohovore: Pani prezidentka zanedbáva dobro. Nemôže slúžiť len genderistom. 11.2. sa prídeme modliť pred prezidentský palác

od Šéf planéty

V piatok 24. januára sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu týkajúca sa škodlivosti Istanbulského dohovoru. Počas svätej omše otec Marian Kuffa pripomenul, že Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, a preto by prezidentka Zuzana Čaputová nemala blokovať zastavenie menovaného dohovoru, ktorý v sebe nesie gender ideológiu

Otec Marian Kuffa vzhľadom na to, že Slovenská republika je parlamentným štátom, uviedol, že nemá dochádzať k situácii, že o Istanbulskom dohovore bude rozhodovať prezidentka. „Keď to bude rozhodovať prezidentka, sme prezidentský štát. Tak nastal prevrat, prezidentská totalita,“ upozornil.

Opätovne pripomenul, že Slovensko už dvakrát cez parlament povedalo „odmietame gender“. Zároveň vláda tiež dvakrát dala dohovoru negatívne stanovisko.

Všetci cirkevní predstavení – biskupi povedali tiež „odmietame gender“. 340 odborníkov sa vyjadrilo rovnako. Pod petíciu sa aktuálne vyzbieralo viac ako 80.000 podpisov, ktoré sa zbierajú aj naďalej.

„Čo chce ešte pani prezidentka? Ona povie, že potrebuje oporu a právnu analýzu… Neexistuje,“ uviedol otec Kuffa.

Vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu

Rovnako ako minulý týždeň v Bodovciach, aj tento týždeň v Dunajskej Lužnej koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu Erik Zbiňovský prečítal vyhlásenie adresované prezidentke Čaputovej:

„My, občania Slovenskej republiky, žiadame prezidentku SR pani Čaputovú, aby na základe ústavnou väčšinou odsúhlasených uznesení  NR SR zo dňa 29. 3 a 28. 11. 2019 a uznesení vlády SR zo dňa 18. 12. 2019 a 15. 1. 2020, oznámila rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak vzala späť podpis zástupcu Slovenskej republiky pod diskriminačným a rodovo ideologickým Istanbulský dohovorom.

Podporujeme odstraňovanie akéhokoľvek násilia, a to páchaného nielen na ženách, ale odmietame rodovú ideológiu, ktorú tento dokument zahŕňa a chce implementovať do škôl. Odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. nestereotypným rolám, odmietame snahu vykoreniť tzv. stereotypné role.

Odmietame, aby výbor Grévio založený Istanbulský dohovorom, dostal právo vykladať čo bude stereotyp.

Odmietame cieľ dohovoru, odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien.

Odmietame zavádzanie tzv. rodovej identity nezávislej od pohlavia do legislatívy SR. To, ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine, je ich rozhodnutie. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.

Podporujeme odstraňovanie násilia na ženách, bez diskriminácie obetí ale odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl a do legislatívy SR. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch, čo potvrdilo aj viac ako 340 slovenských odborníkov, lekárov, psychológov, psychiatrov a pedagógov vo svojom stanovisku k rodovému scitlivovaniu.“

11.2. 2020 pred prezidentským palácom

Otec Kuffa zároveň vyzval všetkých občanov 11. februára 2020, na Lurdskú Pannu Máriu, k účasti na zhromaždení pred prezidentským palácom. Od 12.00 h do 15.00 h sa budú účastníci modliť.

Zhromaždenie je zároveň protestom proti nekonaniu Zuzany Čaputovej pri odmietnutí Istanbulského dohovoru.

„Dvojako sa prehrešujeme. Nestačí, že ty nerobíš zlo, musíš robiť aj dobro. Keď zanedbáš dobro, aj z toho je potrebné sa spovedať. Pani prezidentka tu zanedbáva dobro. Ako matka národa má podporovať fyzické životy našich ľudí, morálne životy a večný život. Toto sú prvé hodnoty. Až potom je právo na prácu, vzdelanie, na prejav…,“ upozornil otec Kuffa a dodal:

„Prvé je právo na život, je to prvé a najzákladnejšie právo. Prídeme pred prezidentský palác, budeme sa modliť a budeme to žiadať od pani prezidentky. Budeme tam tak dlho chodiť, kým pani prezidentka nepochopí, že náš národ chce čosi iné. Nemôže slúžiť len jednej skupine ľudí – genderistom, ktorých je menšina.“

Zároveň ľuďom odpovedal na otázku koho majú voliť. „Všetkých tých, ktorí sa neboja zabojovať za život. Verejne sa neboja prihlásiť k Panne Márii, verejne sa neboja ísť proti potratom, proti genderom… Nedajme priestor liberálom. Nie sú naši nepriatelia, neprijateľná je ich filozofia, ktorá podporuje škodlivú a nevedeckú ideológiu gender, ktorá morálne zabíja náš národ,“ vysvetlil Kuffa.

0 komentár

Mohlo by sa vám páčiť

Zanechaj komentár