Gréta Thunberg a neplnoletí protestanti. Kto stojí za marketingovou pedofíliou?

od Šéf planéty

Je veľmi smutné, že deti sa čoraz častejšie stávajú obeťami “marketingovej pedofílie”. V súčasnom svete sociálnych sietí vôbec nie je ťažké (na základe komentárov, lajkov, sledovaných stránok, a podobne) vytipovať si mladého človeka, ktorý bude ľahko ovplyvniteľný, vyzerá a správa sa podľa potrebných kritérií, a vyrobiť z neho na mieru produkt pre rôznu formu akejkoľvek propagandy. Či už sa chceme baviť o klimatických otázkach, otázkach LGBTI agendy, alebo o otázkach rôznych iných spoločenských či politických tém

Príkladov je v súčasnosti vo svete nespočetné množstvo a vôbec po ne netreba chodiť ďaleko. Protesty “Za slušné Slovensko” či Dúhové pride-y naprieč celou Slovenskou republikou, či protesty proti klimatickým zmenám (alebo štrajky proti vzdelávaniu, teda sedeniu v školských laviciach?) vyprovokované po príklade dievčatka zo Švédska, sú toho jasným signálom.

Gro účastníkov všetkých týchto podujatí tvorili a stále tvoria mladí ľudia, častokrát deti… Tá najzraniteľnejšia a zároveň najľahšie ovplyvniteľná skupina obyvateľstva. Deti a mladí ľudia, ktorí majú život ešte len pred sebou, ktorí by sa nemali stávať nástrojmi marketingových, lobistických spoločností a rôznych mimovládnych organizácií, ktoré ich zneužívajú pre ovplyvňovanie verejnej mienky a jediné čo potrebujú je, aby prostredníctvom nich dosiahli svoje “veľké ciele” (alebo “Big Goals”).

Deti vytvárajú rodinu, áno. Muž a žena predsa nie sú rodina, kým nemajú dieťa, deti teda tvoria rodinu a rodina je základnou bunkou spoločnosti. Zdravej a silnej spoločnosti. Takej, ktorá sa nenechá zapredať a pošliapať. Deti sú naša nádej, naša budúcnosť. Nenechajme si ich vziať západnou lobby, ktorá sa nám tu v poslednej dobe čoraz aktívnejšie natláča a prostredníctvom sociálnych sietí “prevychováva” naše normálne deti na svoj obraz.

Je to prepracovaný systém, kolos, ktorý je ťažké ustriehnuť a zastaviť, pokiaľ samotní rodičia nebudú ostražití. Deti preto treba chrániť a to najmä zo strany ich najbližších – rodičov, s pomocou štátu. Pre toto je nutné systém nastaviť tak, aby rodičia nemuseli opúšťať svoje deti kvôli prácam v zahraničí a dávať tak priestor aby nad ich ratolesťami v takom zraniteľnom veku preberali kontrolu iní, či už v reálnom alebo virtuálnom svete.

Nenechajme deti trápiť sa problémami dospelých, preberme zodpovednosť na seba a deťom neberme ich detstvo spolu s ich DETSKÝMI radosťami a starosťami. Týka sa to nás všetkých. Budúcich matiek a otcov, súčasných rodičov, starých rodičov, aj prarodičov.

Jedným z hlavných programových pilierov strany VLASŤ je záchrana a ochrana normálnej rodiny. Preto sa budeme zasadzovať o to, aby rodičia mali vytvorené podmienky nato, aby boli schopní vychovávať a starať sa o svoje deti v dôstojných podmienkach, aby neboli nútení opúšťať svoje deti kvôli práci v zahraničí. Tak isto je pre nás dôležité, aby mali zabezpečenú ochranu a podporu zo strany štátu slovenskí občania – rodičia s deťmi už žijúci v zahraničí, aby sa nestávalo to, že za pochybných okolností budú cudzie úrady (napríklad Barnevernet, Nórsko) násilím odoberať deti slovenských občanov a doslova predávať tieto naše deti na adopcie cudzím ľuďom, častokrát aj homosexuálnym či transrodovým párom. Nedovoľme zneužívať a manipulovať deti a mládež mimovládkami!!!

Monika Sofiya Soročinová

ZDOJ: HS

0 komentár

Mohlo by sa vám páčiť

Zanechaj komentár